โลโก้เว็บไซต์ โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 7.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 22 , 26 และ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาได้เข้าร่วมหล่อเทียนพรรษาและนำต้นเทียนที่หล่อไปถวายยังวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป

                ข่าว:กิ่งกานต์ สาริวาท                        

               ภาพ: กิ่งกานต์ สาริวาท/ชมรมโฟโต้คลับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา