โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Startup Fair | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Startup Fair

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 496 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Stratup Fair 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

            ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา