โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ Access Engineering  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานห้องสมุดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ Access Engineering

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องสมุดจัดอบรม การใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ Access Engineering ให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง Tell me more ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยฐานข้อมูลนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เป็นผู้จัดซื้อ และทางบริษัทได้ดำเนินการอบรมการใช้งานให้กับผู้สนใจ ซึ่งเป็นหนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์ McGraw Hill 643 เล่ม และเพิ่มจำนวนทุกเดือน และเป็นหนังสือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ Business skill , software การเข้าใช้งานสามารถเข้าได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มทร.ล้านนา หรือ หากอยู่ที่บ้าน หรือใช้ผ่าน smart phone หรือ tablet จะมี user ให้ใช้สำหรับ login เข้าใช้งาน ปกติ e-book สามารถปริ้น และดาวโหลด ได้ทีละหน้า แต่ ebook ของ McGraw Hill สามารถดาวโหลดได้ทั้งเล่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา