โลโก้เว็บไซต์ Start-up Fair ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Start-up Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “Start-up Fair ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 17มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ ในกิจกรรมการอบรมที่ผู้ประกอบการได้ความรู้ต่างๆมากมายที่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ และเป็นการพบปะพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ

          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
          ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photoclub RMUTL CRออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา