โลโก้เว็บไซต์ โครงการเชื่อมสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเชื่อมสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        งานสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร.จัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่  16 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬากลาง มร.ล้านนา ชร. โดยมีนักศึกษาแต่ละสาขา แต่ละชั้นปีเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องในสาขาและต่างสาขาวิชา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   
                  ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
                 ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photo Club RMUTL CR

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา