โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน และอาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โดยได้นำเสนอโครงการ RMUTL Talent Mobility ต่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย


ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา