โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินโครงการการกระดับการเลี้ยงปลานิลในอ.พาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินโครงการการกระดับการเลี้ยงปลานิลในอ.พาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย Prof.Dr. Kiyoshi Yoshikawa ที่ปรึกษาด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าติดตามและมอบนโยบายการดำเนินโครงการการกระดับการเลี้ยงปลานิลในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ล สำหรับการเลี้ยงอนุบาลปลานิลรวมทั้งเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการน๊อคน้ำของปลาได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิล รายงานความก้าวหน้าและปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา