โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์พาน้องพัฒนาภูมิทัศน์วัดดอยงู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์พาน้องพัฒนาภูมิทัศน์วัดดอยงู

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         7 มิถุนายน 2560 หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "รับน้องอิเล็คทรอนิกส์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1" นำนักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดดอยงู เพื่อให้น้องใหม่ได้พบเพื่อน รุ่นพี่ อาจารย์ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปลูกฝังความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป    
      ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
      ภาพ : อาจารย์ธวัชชัย แสนแก้ว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา