โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนร่วมอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนร่วมอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวนร่วมอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และได้ทรงเยี่ยมนายวีรภาพ กันแก้ว คนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ ซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้กำลังใจและเป็นแบบอย่างของการที่สังคมควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลังพลาด

ทางสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงเชิญชวนให้การสนับสนุนการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว เพื่อเป็นการให้โอกาสแกผู้ต้องขัง โดยร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดูรายละเอียดร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wongnai.com/restaurants/276982qs-%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา