โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา ชร. ครั้งที่ 6/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา ชร. ครั้งที่ 6/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เช้าวันนี้ (6 มิถุนายน 2560) เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 6/2560 ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา ชร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการพรีเซนต์งานการส่งออกสินค้าของนักศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ในการจัดกิจจกรรมครั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
          ข่าว  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย 
          ภาพ นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท,  นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา