โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการสมรภูมิไอเดีย Thailand Inventor  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการสมรภูมิไอเดีย Thailand Inventor

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการสมรภูมิไอเดีย Thailand Inventor

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา