โลโก้เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 7 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 7 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคล จำนวน 7 อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ประกาศฉบับที่ 1

ประกาศฉบับที่ 2
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา