โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 . 16.00 .
อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
--------------------------------------------------------------------------------------------

เริ่มตรวจ      เวลา 09.00 . 16.00
คณะ           บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะ           วิศวกรรมศาสตร์

*
หมายเหตุ     -   นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามกำหนดการดังกล่าวพร้อม
                               ลงรายมือชื่อลงทะเบียน
                               -   เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณามาเป็นสาขาวิชาตามวันและเวลาที่กำหนด
                               -   การแต่งกายให้ใส่ชุดวอร์ม หรือชุดพละของสถานศึกษาเดิม
             -   นักศึกษาหญิงห้ามใส่ชุดชั้นในที่มีโครง
                    -   การตรวจวัดสายตา  หากนักศึกษามีความประสงค์ตัดแว่นสายตา
                    ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นเอง (ตามความสมัครใจ)
                    -   กรณีที่ไม่สามารถมาตรวจสุขภาพในวันและเวลาที่กำหนดได้  นักศึกษาต้องไปตรวจ
                              สุขภาพ
โรงพยาบาลโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามรายการที่กำหนดของทาง 
                    มหาวิทยาลัยฯ และให้นำเอกสารมา มอบให้กับเจ้าหน้าที่ ห้องพยาบาล
                    เพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งใน กรณีนี้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าตรวจ 
                    สุขภาพให้กับนักศึกษาได้ และมีค่าใช้จ่ายสูงในการตรวจ
                    -   ในตรวจให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-723979ต่อ 1124
ติดต่อ  ..จิณณ์ณิชา อินยะพรม  เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา