โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนสิทธิหน้าที่ต่างๆ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 โดยมีพลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา