โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
****************************************************************

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

          ๑.  รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒   คัน

๒.  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

ระยะเวลาเสนอแนะ     1 - 4  พฤษภาคม  2560
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศรถยนต์
2. ร่างเอกสาร
3. TOR รถตู้โดยสาร
4. ปปช.07 รถตู้โดยสาร
5. TOR รถบรรทุก
6. ปปช.รถบรรทุก

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่ :-
สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์                   0-53723972 ต่อ 1231

โทรสาร                     0-53723977-8

เว็บไซด์                    http://www.chiangrai.rmutl.ac.th

E-Mail                      kanungnart@rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา