โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


1. เรียนปรับพื้นฐาน                          15 - 19 พฤษภาคม 2560 

2. อบรมจริยธรรม และกิจกรรมอื่นๆ     22 - 25 พฤษภาคม 2560

3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                       26  พฤษภาคม 2560

4. วันเปิดภาคเรียน                                  29  พฤษภาคม 2560**** นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงเรียนปรับพื้นฐานให้ นำเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ (scientific-calculator) มาด้วย 
****รายละเอียดแต่ละกิจกรรม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา