โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานมีกำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค จำนวน 24 สาขา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพของเยาวชน รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยมีกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การแข่งขัน และใบสมัคร ได้ที่ http://www.dsd.go.th/standard


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา