โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาวิสาหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผู้ใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา