โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยว ทำการเรียนการสอนเพื่อบูรณาในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการท่องเที่ยว ทำการเรียนการสอนเพื่อบูรณาในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 680 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          การบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์รจนา บุญลพ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ และ รายวิชาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ โดยอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เรียนในรายวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อฝึกปฎิบัติการเรื่องการแต่งกายและมารยาทในการรับประทานอาหาร ในวันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา