โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาพลักษณ์ใช่ บุคลิกชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาพลักษณ์ใช่ บุคลิกชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (26 เมษายน 2560) เวลา 8.30 น. สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ภาพลักษณ์ใช่ บุคลิกชัด ทางลัดสู่ความสำเร็จ ให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา