โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA Training Program)” ขึ้น ในระหว่าวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ซึ่งจะยังผลสำเร็จไปยังตัวนักศึกษาและอาจารย์ และเพื่อเป็นการพัฒนาวงการวิชาชีพบัญชี ณ ห้องกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา