โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 931 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้ (20 เมษายน 2560) เวลา 14.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ดังเดิม ณ บ้านนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา