โลโก้เว็บไซต์ การนำเสนอข้อเสนอโครงการ“วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การนำเสนอข้อเสนอโครงการ“วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม การนำเสนอข้อเสนอโครงการ “วิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ” ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้นำเสนอโครงการวิจัย อาทิ “การยกระดับการเลี้ยงปลานิล อ.พาน จงเชียงราย โดยใช้การบูรณาการศาสตร์” “การเพิ่มบริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลานิลโดยใช้เครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ล” เป็นต้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา