โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ (31 มีนาคม 2560) เวลา 07.00 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา