โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2559
*********************************
          ให้ตรวจสอบรายการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อดำเนินการด่วนที่ ห้องพยาบาล 
        เมื่อถึงกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตามวัน เวลา สถานที่  ตามใบหมายเรียกเข้ารับราชการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด. 35)
          ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารปีเดียว แต่ให้ดำเนินการรายงานตัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะศึกษาจบ จึงจะขอดำเนินการถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ (กรณีนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เดิมเท่านั้น หากศึกษาเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นให้ยื่นเรื่องใหม่ ณ สถานที่เข้าศึกษา) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพยาบาล
                                                                                                                                                                                                                         พี่จิณณ์ณิชา  อินยะพรม
                                                                                                                                                                                                                            Tel. 085-6269660
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา