โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


16 มี.ค.60 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯจัดการประชุมการดำเนินงานภายใต้การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Re-profiling) และการดำเนินงานยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา