โลโก้เว็บไซต์ นศ.คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (2 มีนาคม 2560) เวลา 06.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกชั้นปี จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม, พิธีเทวาภิเษกองค์พระวิษณุกรรมและเหรียญ และพิธีครอบครูช่าง เพื่อสืบทอดประเพณีปฏิบัติอันดีงาม ในการแสดงออกถึงความเคารพนับถือพระวิษณุเป็นครูช่าง และสร้างความสามัคคีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา