โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) เวลา 8.30 น. นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอพานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา