โลโก้เว็บไซต์ โครงการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ "สร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนวัตกรสู่วิชาชีพบัญชี2017" เพื่อนำนักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด(ตันแลนด์) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเฟรสซิเด้นท์ ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริง เป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา