โลโก้เว็บไซต์ ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโฉม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโฉม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ที่สูญเสียสามี คุณชาญชัย พิเชษฐบุญเกียรติ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความเสียใจ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา