โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการจัดโครงการสัมมนา SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการจัดโครงการสัมมนา SMEs

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ เส้นทางการพัฒนา SMEs ไทย ก้าวสู่ Smart Enterpises” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางพัฒนา SMEs ไทย ก้าวสู่ Smart Enterprises โดยรับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมทอแสง 1 โรงแรมคงการ์เดนท์วิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา