โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานสื่อ infographic ภายใต้หัวข้อ “ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานสื่อ infographic ภายใต้หัวข้อ “ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานสื่อ infographic ภายใต้หัวข้อ “ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย” เข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมกว่า 220,000 บาท เปิดรับใบสมัครเข้าประกวดตั้งบัดนี้-10 มีนาคม 2560 และส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2560 (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา