โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. MOU บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. MOU บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประสานความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน และได้ส่งมอบอุปกรณ์ Ethernet Technology Lab แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย


คลังรูปภาพ : MOU


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา