โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเพิ่มศักยภาพนักบัญชีด้านการวางแผนภาษีอากร โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากรพื้นที่เชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และการเป็นนักบัญชีอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกวิทยบริการ ในวันพุธ ที่ 15 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา13.00-16.30 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา