โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายกำหนดเวลาการเสนอชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายกำหนดเวลาการเสนอชื่อผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา