โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจึงได้เปิดหน่วยรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ของใช้ในชีวิตประจำวัน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หมายเลขโทรศัพท์ 053-723979 ต่อ 0, 1207, 1208


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา