โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมประกวด คลิปวีดีโอ ความยาว 60 วินาที (รวมไตเติ้ล) ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" ส่งผลงานระดับจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เงินรางวัล 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ( พร้อมเกียรติบัตร )

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร. 053-150169 โทรสาร. 053-150170

ว็บไซต์ : www.m-culture.go.th/chiangrai


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา