โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และเปิดป้ายอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา