โลโก้เว็บไซต์ โครงการราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 7.00 น. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ 2560 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประจำทุกปี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจึงร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา