โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น

ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" และ"ครูช่างศิลปหัตกรรม" ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา