โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่ ตำรวจภูธรพาน ส่วนแยก ต.ทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวัสดีปีใหม่ ตำรวจภูธรพาน ส่วนแยก ต.ทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (2 ก.พ. 2560) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธร พาน ส่วนแยก ตำบลทรายขาว เพื่อขอบคุณในการดูแล รักษาความปลอดภัย ให้กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา