โลโก้เว็บไซต์ ประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยนางสาววรินยา อุโมงค์ นำคณะตัวแทนชาวบ้านกลุ่มสมาชิก อสวท. บ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพานและบ้านห้วยส้านดอนจั๋น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวานาและศูนย์นิทรรศการ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา