โลโก้เว็บไซต์ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/1549/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา