โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา จัดคอร์สฝึกทักษะในการโต้วาทีภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา จัดคอร์สฝึกทักษะในการโต้วาทีภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดคอร์สฝึกทักษะในการโต้วาทีภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ มทร.ล้านนา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี Mr.Jon Christopher Oxford และอาจารย์ธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา