โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าสวัสดีปีใหม่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าสวัสดีปีใหม่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายวิทูรย์ ส่องแสง อดีต ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้า แด่ท่านวิษณุ เทียนสว่าง ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา