โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคเลือด 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคเลือด 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 638 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ที่ 16 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก และการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 121 ราย ได้โลหิตจำนวน 30,250 ซีซีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา