โลโก้เว็บไซต์ MOU เครือข่ายร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ด้านวิจัยและนวัตกรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU เครือข่ายร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ด้านวิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


            วันนี้ (16 มกราคม 2560) เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม นำโดยนายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อชุมชน และเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ประไทย 4.0 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา