โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารอิสลามเข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ธนาคารอิสลามเข้ามอบกระเช้าปีใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2560) ตัวแทนธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา