โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันนี้ (6 มกราคม 2560) เวลา 6.30 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อพบปะหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา