โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2560 ณ บัวคำรีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชน  ชูศรี เป็นประธานเปิดงาน และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพนักศึกษาให้กับสโมสรนักศึกษาในครั้งนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา